h1

Atención integral, individualizada e continuada da persoa con enfermidade en situación avanzada, non susceptible de recibir tratamentos con finalidade curativa e cunha esperanza de vida limitada.