h1

 
O Hospital Universitario A Coruña está na estrada das Xubias.
Autobuses: A parada de autobús está no andar baixo.
Liñas urbanas: 20-22 (cada 18 minutos) e 17-12-12A (cada 30 minutos).
 
Accesos especiais: Todos os accesos do Hospital están adaptados a persoas con discapacidade física. O Hospital dispón de aparcadoiro para coches  de persoas con discapacidade, debendo ter visible a tarxeta autorizada.
 
 
 
O Hospital Materno Infantil Teresa Herrera está na estrada das Xubias.
Autobuses: A parada de autobús está no andar baixo.
Liñas urbanas: 20-22 (cada 18 minutos)
 
Accesos especiais: Todos os accesos do Hospital están adaptados a persoas con discapacidade física. O Hospital dispón de aparcadoiro para coches de persoas con discapacidade, debendo ter visible a tarxeta autorizada. Rogámoslle que nos comunique calquera necesidade que se lle presente neste sentido.
 
 

O Hospital Abente y Lago está no Paseo Xeral Sir John Moore, en fronte do Castelo de San Antón.
Autobuses: A parada de autobús está diante da igrexa da "venerable orde Terceira de San Francisco". 
Liñas urbanas: 3 (cada 30 minutos). 5 (cada 13 minutos). 17 (cada 13 minutos) 1 e 7
 
Accesos especiais: Todos os accesos do Hospital están adaptados para persoas con discapacidade física.
 
 
Hospital Marítimo de Oza
     
O Hospital Marítimo de Oza está nas Xubias de Arriba, 1.
Debido á escaseza de prazas para o estacionamento de vehículos, recomendámoslle  empregar o transporte público.
Autobuses: A parada de autobuses urbanos e non urbanos está a 150 metros. Na estrada das Xubias.
Liñas urbanas: 17 (cada 30 minutos). 
 
Accesos especiais: Todos os accesos do Hospital están adaptados a persoas con discapacidade física. O Hospital dispón de aparcadoiro para coches de persoas con discapacidade, debendo ter visible a tarxeta autorizada. Rogámoslle que nos comunique calquera necesidade que se lle presente neste sentido.
 
 
O Hospital Virxe da Xunqueira está situado en Paseo do Alcalde Pepe Sanchez, 7  15270 Cee
 
Accesos especiais: Todos os accesos do Hospital están adaptados a persoas con discapacidade física. O Hospital dispón de aparcadoiro para coches de persoas con discapacidade, debendo ter visible a tarxeta autorizada. Rogámoslle que nos comunique calquera necesidade que se lle presente neste sentido.