h1

O Instituto de Investigación Biomédica da Coruña está composto polos grupos de Investigación do Hospital, a Universidade e a área de Atención Primaria da Coruña, coa finalidade de crear un marco de colaboración estable, que integre a investigación básica e clínica desenvolvida, posibilitando unha transferencia á sociedade máis eficaz dos avances científicos obtidos no diagnóstico, prevención e tratamento das enfermidades

Enlaces relacionados Enlaces relacionados