h1

1. Equipo
 Jorge Suanzes Hernández. Especialista Medicina Preventiva e Saúde Pública. Coordinador.
 Sonia Pértega Díaz. Matemática. Bioestadística.
 Vanesa Balboa Barreiro. Matemática. Bioestadística.
 Inmaculada Gómez Besteiro. Médico. Especialista Medicina Preventiva e Saúde Pública. UDM de Atención Primaria e Comunitaria.
 Manuel Carreira Padilla. Biólogo. Monitor de ensaios clínicos e Xestor de proxectos.
 Samuel González González. Biólogo. Soporte.
 
2. Onde estamos e Como contactar
 Estamos no:
 Complexo Hospitalario Universitario da Coruña
 Hotel de Pacientes 7º andar
 As Xubias 84 - 15006 A Coruña

 Teléfono: 981 17 82 17 - Ext. 298468
 Correo: uai.coruna@sergas.es