h1

Están previstas unhas tarifas para os distintos servizos da unidade. Non serán de aplicación cando os investigadores pertenzan á XXIAC ou ao INIBIC e non reciban financiamento externo.
Debe ter isto en conta na previsión de gastos que terá que achegar cando solicite financiamento para o seu proxecto de investigación. Se necesita un orzamento estimado contacte connosco.

Pode consultar a táboa de tarifas en:

 - http://www.inibic.es/bioestadistica/tarifas.html