h1

Está previstas unhas tarifas para os distintos servizos da unidade. Non serán de aplicación cando os investigadores pertenzan á  XXIAC ou ao  INIBIC e non reciban financiamento externo.

Debe ter isto en conta na previsión de gastos que terá que achegar cando solicite financiamento para o seu proxecto de investigación. Se necesita un orzamento estimado contacte connosco.

 

Documentos relacionados Documentos relacionados