h1

Recompilación de artigos sobre aspectos metodolóxicos, estatísticos e epidemiolóxicos. Descarga de aplicacións Excel para o cálculo do tamaño  dunha mostra, medidas de relevancia clínica e cálculo de indicadores de avaliación de probas  diagnósticas.
 
Programa formativo de ACIS a través de píldoras multimedia sobre metodoloxía da investigación, bioestatística, proxectos e xestión da investigación e innovación e xestión de resultados.
 
Recompilación de material utilizado por esta unidade en actividades formativas.