h1

Páxina web da Rede Galega de Comités de Ética da Investigación.

Modelos de documentos de consentimento (para estudos con recollida de datos e estudos con recollida de datos e mostras biolóxicas), proporcionados pola Rede Galega de Comités de Ética da Investigación.

EudraLex é un repositorio de directrices e normas publicadas sobre medicamentos na UE. En particular, o volume 10 contén directrices aplicables aos ensaios clínicos.