h1

­   Mendeley
Xestor bibliográfico gratuíto que combina unha versión local cunha versión web que se sincronizan automaticamente.
 
­   Zotero
Programa de software libre para a xestión de referencias bibliográficas.  É unha extensión de Firefox, que permite colleitar, organizar e exportar bibliografía.
 
­   EndNote
Xestor de referencias bibliográficas. Ten unha versión  online gratuíta limitada (Endnote  Basic).