h1

Estudo periódico realizado desde 1987. Recolle información sanitaria relativa a toda a poboación sobre o estado de saúde, os determinantes persoais, sociais e ambientais da saúde e o uso e o acceso aos servizos sanitarios.
 
Web do órgano cooperativo dos rexistros de cancro de base poboacional existentes no estado e do  multihospitalario Rexistro Español de Tumores Infantís (RNTI- SEHOP). Ten o obxectivo de obter e proporcionar ás autoridades sanitarias e á comunidade científica datos sobre incidencia, supervivencia e prevalencia do cancro en España.
 
Axencia da Organización Mundial da Saúde (OMS) especializada en cancro. Ten o obxectivo de promover a colaboración internacional en investigación sobre o cancro.