h1

Curso de formación en Metodoloxía da Investigación para EIR en formación na EOXI da Coruña. Terá lugar na aula de informática (Hotel de Pacientes, 7ª planta) entre o 4 e o 8 de novembro.