h1

Título: Novos tratamentos anti-infecciosos. Fagoterapia.​

Ponente: María del Mar Tomás. Médico Microbióloga-Investigadora SERGAS. Presidenta da Comisión de Investigación Área Sanitaria de A Coruña e Cee-INIBIC.

           

Documentos relacionados Documentos relacionados