h1

Título:  Adaptación transcultural e validación de escalas ou cuestionarios de avaliación

Relator: Laura Delgado Lobete​. Graduada en Terapia Ocupacional. Máster en Asistencia e Investigación Sanitaria. Departamento Ciencias da Saúde. Universidade de A Coruña.

Documentos relacionados Documentos relacionados