h1

Título: Técnicas e procedementos de Intelixencia Artificial en Medicina Personalizada e de Precisión.

Ponente: Dres. Alejandro Pazos, Cristian R. Munteanu e José Liñares. Grupo de investigación en Redes de Neuronas Artificiais e Sistemas Adaptativos -Informática Médica e Diagnóstico Radiolóxico (RNASA – IMEDIR.

Día: 11 de Marzo de 2019 ás 8:30 horas, o salón de actos do 4º andar do CHUAC.