h1

A Comisión de Investigación do Instituto de Investigación Biomédica da Coruña-INIBIC conta cun programa de sesións de investigación que están adicadas ao fomento da investigación.

 
Ás devanditas sesións, que se celebran mensualmente no Hospital Universitario de A Coruña, está invitado todo aquel que desexe coñecer a metodoloxía necesaria para desenvolver un proxecto de investigación e comentar ou discutir proxectos. 

A persoa que estea interesada en expoñer algún proxecto, pode contactar cos membros da Comisión de Investigación do Área Sanitaria de A Coruña e Cee-INIBIC Sonia Pértega Díaz (sonia.pertega.diaz@sergas.es) da Unidade de Apoio  á Investigación da Área Sanitaria de A Coruña e Cee ou Mª José López-Armada (maria.jose.lopez.armada@sergas.es) responsable do grupo de Investigación en Envejecimiento e Inflamación do INIBIC.​