h1

Eduardo Fonseca Capdevila, Xefe de servizo de Dermatoloxía do Complexo Hospitalario Universitario A Coruña, explica os beneficios para a saúde de tomar o sol despois do verán.

 

TVG: Parte 1 e Parte 2