h1

O vindeiro 5 de abril o Hospital Universitario A Coruña, celebrará o V Curso de avances en endocrinoloxía e nutrición 2019: avances en tratamento diabetes, obesidade e endocrinoloxía.


Este actividade formativa, baixo a dirección do Dr. Fernando Cordido do Servizo de Endocrinoloxía e Nutrición do Complexo Hospitalario Universitario A Coruña está dirixida a Especialistas e Residentes de:

Medicina de Familia, Medicina Interna, Endocrinoloxía e Nutrición, Gastroenteroloxía, Radioloxía, Anatomía patolóxica, Neurociruxía, Radioterapia, Oncoloxía, Cirurxía Xeral. 

Así como a investigadores interesados en Endocrinoloxía e Nutrición.