h1

Este período de formación no CHUAC que abarca desde o mes de febreiro ata maio, ten como obxectivo realizar prácticas en unidades médicas e cirúrxicas dos nosos centros, permanecendo connosco durante 3 anos consecutivos xa que tamén realizan prácticas clínicas en 3º e 4º curso. 


Este alumnado, que este ano tamén conta con 7 estudantes do Programa Erasmus procedentes de Universidades Portuguesas e Italianas, é o que ten un maior número de horas de estancias clínicas de todos os que rotan na Xerencia de Xestión Integrada da Coruña.

O acto de acollida celebrouse o 15 de febreiro no Hospital Universitario A Coruña, ao que acudiron o Director de Procesos de Enfermaría, Enrique González Rodríguez; a Directora da Escola Universitaria de Enfermaría dá Coruña, Rosa Pita Vizoso, tamén estiveron presentes os subdirectores de Procesos Asistenciais da Área de Enfermaría​, Alfonso Samuel Martínez Vázquez e Montserrat Cendán Vérez, así como o  persoal da Unidade de Formación de Enfermería.