h1

O vindeiro luns día 2 de decembro do 2019 as 08:30 horas, no Salón de Actos do Hospital Universitario A Coruña (4ª planta) dentro do Curso de Formación Continuada en Cardioloxía 2019-20, terá lugar a seguinte conferencia:

Estimulación Hisiana: ¿hemos llegado, por fin, a la estimulación fisiológica?  

Dr. Juan Manuel Fernández Gómez do Servicio de Cardiología do Hospital Juan Ramón Jiménez. Huelva.

 

Esta conferencia transmitirase por videoconferencia ao Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol.

 

Poderá seguir a sesión a través da seguinte ligazón:

(Para acceder á sesión so é necesario facer click sobre o enlace)