h1

A Xerencia de Xestión Integrada da Coruña e Asotrame (Asociación Galega de Transplantados de Medula Ósea) asinaron un acordo de colaboración para facilitar o acceso a unha vivenda de estancia temporal para familias de pacientes con cancro sometidos a tratamentos oncolóxicos de longa  duración e que viven fora da cidade.