h1

Dentro da terceira edición dos Premios IESE-Novartis á excelencia operativa en xestión sanitaria sitúase como Gañador Premios IESE Categoría I: Información e innovación no Servizo de Urxencias do Complexo Hospitalario Universitario da Coruña

Trátase de iniciativas innovadoras de xestión orientadas á mellora da atención ao paciente que acheguen valor ao sistema.

O proxecto gañador é unha ferramenta de xestión de información do Servizo de Urxencias do CHUAC é máis que unha innovación, representa un cambio conceptual: os clínicos sabemos todo dos nosos pacientes en tempo real e compartimos esta información cos pacientes, coas súas familias e co resto de interlocutores.

 

VÍDEO: María de la Cámara (Servizo Urxencias) e Lino Carrajo (Servizo Informática) explican o proxecto​