h1

  • Desde a súa posta en marcha en novembro, leva rexistradas máis de 21.500 citas e identificados máis de 500 motivos de consulta, entre os que destacan a extracción de sangue para analíticas, o control do Sintrom ou a renovación de receitas

  • O Goberno galego prevé estender este sistema ao 90% dos servizos de atención primaria, ao longo deste ano