h1

El servicio de Anestesioloxía, Reanimación e Terapéutica da Dor do Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña participa no XXVI Congreso Nacional de la Sociedad Española De Anestesiología y Reanimación (SEDAR) que se celebrará en Santiago os vindeiros días.

Servando López Álvarez, anestesista do CHUAC e presidente da Sociedad Gallega de Anestesia (Agaryd ) co-organizadora del Congreso, destaca a importancia de que este congreso sexa un espazo de intercambio científico que enriquezca aos profesionais atendendo as súas necesidades e inquietudes, así como un dinamizador para mellorar a práctica clínica.