h1

O 21 de setembro, conmemórase o Día Mundial da Enfermidade de Alzheimer, unha enfermidade neurológica que non é só a principal causa de demencia en todo o mundo, senón tamén a enfermidade que maior discapacidade xera en persoas maiores en España e, por tanto cun dos maiores gastos sociais.


É por iso que desde o Servizo de Neurología do Complexo Hospitalario Universitario da Coruña quérese lembrar que se poderían potencialmente previr entre 1 e 3 millóns de casos de Alzheimer no mundo actuando sobre 9 factores modificables : control da diabetes, a hipertensión arterial, a obesidade, o tabaquismo, o sedentarismo, a depresión, a inactividade cognitiva, a hipoacusia e o illamento social. A metade dos casos de de Alzheimer pódense atribuír a estes factores.


As evidencias científicas apuntan a unha orixe da enfermidade de Alzheimer multifactorial por unha combinación de factores de risco, como os arriba citados xunto a outros non modificables, como serían a idade, principal factor de risco para padecela, ou xenético, cun maior risco se se ten un familiar en primeiro grao afectado.


Necesítase un maior investimento en investigación pois é a maneira de avanzar no noso coñecemento sobre a fisiopatología da enfermidade e só así poderán desenvolverse tratamentos modificadores que reduzan a gravidade e mesmo restauren a función cognitiva.


Finalmente os diferentes profesionais implicados debemos reivindicar e promover a posta en marcha de equipos multidisciplinares onde todos os niveis asistenciais, médicos e sociosanitarios, coordinémonos para lograr unha atención integral de calidade para o paciente e os seus coidadores.