h1

O pasado día 25 de outubro de 2022 celebráronse os actos para conmemorar o 25 Aniversario da entrada en funcionamento no CHUAC da Unidade de Litotricia Renal que está incluída dentro do Servizo de Uroloxía. Esta Unidade é a encargada do tratamento dos pacientes con litiasis urinaria (cálculos renais), unha enfermidade moi frecuente que afecta a case o 15% da poboación española.

A Unidade de Litotricia dispón dos recursos necesarios para o tratamento integral dos pacientes afectados por esta patoloxía contando cun equipo litotriptor para a litotricia extracorpórea por ondas de choque e instrumental cirúrxico que posibilita a realización de cirurxías minimamente invasivas sen necesidade de incisións externas. Así mesmo, na Unidade avalíanse para cada paciente os factores de risco involucrados na formación dos cálculos para así poñer en marcha programas de prevención para evitar a recorrencia litiásica que é moi frecuente en pacientes que non seguen programas de profilaxes.

Desde a súa fundación, A Unidade de Litotricia é centro de referencia para a atención de pacientes procedentes das áreas sanitarias do norte de Galicia que suma un total de 1.100.000 de poboación asistida. A Unidade está coordinada polo Dr. Alberto Lancina, dentro do Servizo de Uroloxía que dirixe o Dr. Venancio Chantada. Como facultativos forman parte da Unidade doutórelos Marcos Aller, Manuel Bohórquez e Jose Janeiro, exercendo como enfermeira Silvia Martín.

Foto grupo Litotricia.jpg
Durante estes 25 anos, a Unidade realizou un total de case 54.000 consultas externas para atención dos pacientes e practicáronse un total de case 14.000 tratamentos con litotricia extracorpórea por ondas de choque. Ademais realizáronse outros procesos asistenciais como realización de radiografías, ecografías, cistoscopias e outros procedementos instrumentais. Nos últimos 9 anos realizáronse ademais un total de case 700 intervencións cirúrxicas minimamente invasivas.

A Unidade tamén desenvolveu actividade científica e investigadora. Foron liñas primordiais de investigación o estudo de factores de risco metabólico e o estudo de relación entre a enfermidade cardiovascular e a enfermidade urolitiásica. A Unidade participou activamente en diversas reunións científicas con publicación de libros e artigos en revistas en relación coa urolitiasis tanto a nivel nacional e internacional, recibindo varios premios en recoñecemento con esta actividade. A Unidade tamén participou en varias campañas informativas e de divulgación sobre a enfermidade urolitiásica dirixidas á poboación a través de distintos medios de comunicación xeral.

Dentro dos actos conmemorativos do 25 aniversario da Unidade de Litotricia celebrouse unha sesión científica coa participación dos doutores Chantada, Lancina, Aller, Bohórquez e Janeiro que fixeron unha posta ao día sobre os avances no diagnóstico e tratamento dos pacientes con litiasis urinaria.