h1

Os vindeiros 10 e 11 de novembro a cidade da Coruña, acolle por primera vez a "10as Jornadas monográficas de actualización en EII", sendo o comité organizador o grupo de EII do CHUAC.

Nestas xornadas do grupo galego de traballo en Enfermidade de Crohn e Colitis Ulcerosa (EIGA)  que se realizan de forma bienal, poderán asistir as Sesións Científicas os estudiantes de medicina que o desexen de xeito gratuito, inscrbíndose antes do 1 de novembro.