h1

O vindeiro venres 25 de maio, o Hospital Universitario de A Coruña acollerá a II Xornada de Responsabilidade Social no Ámbito Sanitario, organizada pola Xerencia de Xestión Integrada da Coruña.
 
 
Co fin de humanizar a sanidade organízase este encontro que ten como obxectivo posicionar aos centros sanitarios como institucións que axuden a xerar unha cultura de valores, innovadora, sostenible, comprometida coa sociedadd e orientada a dar voz aos pacientes e os profesionais.
 
Esta II Xornada de Responsabilidade Social no Ámbito Sanitario pretende a través de debates, coloquios, ideas de innovación e proxectos sanitarios levar a unha evolución cara a unha sanidade máis comprometida con seu entorno.

https://jrscoruna.wixsite.com/chuac