h1

O vindeiro 2 de abril, ás 13:30 horas,  no Salón de Actos do HUAC (4º andar), terá lugar a Presentación da Estratexia de Economía Circular do Servizo Galego de Saúde.
 
Presentación que realizará a Coordinadora da Estratexia de Economía do Sergas, dona Beatriz Piñeiro Lago.

Economía circular_HUAC.png
Poderase seguir no seguinte enlace: 

Retransmisión RREE
Organizado por Área Sanitaria da Coruña e Cee

martes, 2 de abril de 2024 13:30 | 1 hora 30 minutos | (UTC+01:00) Bruselas, Copenhague, Madrid, París
Número de reunión: 2743 254 8994
Contraseña: 0204

Unirse mediante sistema de vídeo
Marcar 27432548994@fpns.webex.com
También puede marcar 62.109.219.4 e introducir su número de reunión.

Unirse por teléfono
+49-619-6781-9736 Germany Toll

Código de acceso: 274 325 48994