h1

  • ESTRATEXIA 1: LIDERADO EN XESTION E SEGURIDADE DE PACIENTES
  • ESTRATEXIA 2: FORMACIÓN EN CALIDADE E SEGURIDADE DE PACIENTES
  • ESTRATEXIA 3: PARTICIPACIÓN CIDADÁ
  • ESTRATEXIA 4: ASISTENCIA SEGURA
  • ESTRATEXIA 5: INFORMACIÓN
  • ESTRATEXIA 6: INVESTIGACIÓN
  • ESTRATEXIA 7: MELLORA CONTINUA DA ASISTENCIA