h1

A Fundación CAT, organismo de certificación de calidade en transfusión, terapia celular e tisular, certifica que o servizo de Hematología do Complexo Hospitalario Universitario A Coruña cumpre os estándares en Hemoterapia 5ª edición 2019 nas áreas de Transfusión e Aférese terapeútica.


Número de certificado: ST- 04/20