h1

Empresa

ÁREA SANITARIA DA CORUÑA E CEE, SERVIZO DE ANATOMÍA PATOLÓXICA

Certificado

ER-0628/2021 AENOR 

Norma

UNE-EN ISO 9001:2015

Alcance

A realización ( fase preanalítica, analítica y postanalítica) de citoloxías xinecolóxicas e de canal anal en base líquida, técnicas de patoloxía molecular y HPV, hibridación in situ e inmunohistoquímica.