h1

Empresa

XERENCIA DE XESTIÓN INTEGRADA A Coruña, DIRECCIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS

Certificado

ER-1794/2007

Norma

UNE-EN ISO 9001:2015

Alcance

  • Facturación a terceiros obrigados ao pagamento. A dotación, instalación e modificación da liña de voz e o mantemento de equipos de voz e de datos. A xestión e control das comunicacións telefónicas entre os centros dos profesionais do complexo hospitalario e co exterior. O control do servizo de limpeza de hospitais da Xerencia de Xestión Integrada da Coruña e o control dos servizos hostaleiros externos: cafetería e vending.
  • A prestación dos servizos de carga, lavado, hixienizado, secado, repaso e pasado o ferro de roupa hospitalaria para o sector sanitario.