h1

Empresa

ÁREA SANITARIA DA CORUÑA E CEE, UNIDADE DE NUTRICIÓN

Certificado

ER-245/2022 AENOR 

Norma

UNE-EN ISO 9001:2015

Alcance

Cribado e valoración nutricional, indicación de tratamento nutricional (dieta oral, nutrición enteral e nutrición parenteral), e o seguimento do tratamento nutricional de pacientes adultos (hospitalización e consultas) con interconsulta. Docencia e formación en nutrición.