h1

Empresa

ÁREA SANITARIA A CORUÑA E CEE, COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO A Coruña (CHUAC)

Certificado

ER-0299/2022

Norma

UNE-EN ISO 9001:2015

Alcance

A prestación do servizo de esterilización de material cirúrxico e non cirúrxico para os servizos do Complexo Hospitalario Universitario da Coruña.