h1

Empresa

ÁREA SANITARIA A CORUÑA E CEE, COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO A Coruña (CHUAC)

Certificado

ER-0152/2023 AENOR

Norma

UNE-ISO 9001:2015

Alcance

Cosulta, diagnóstico e tratamento cirúrxico do atrapamento do nervio pudendo ( síndrome de Alcock)