h1

Empresa

XERENCIA DE XESTIÓN INTEGRADA A Coruña, HOSPITAL VIRXE DA XUNQUEIRA

Certificado

ER-1107/2008

Norma

UNE-EN ISO 9001:2015

Alcance

A xestión da prestación de servizos sanitarios na área cirúrxica (quirófanos e paritorio).