h1

SiNASP é o sistema de notificación e rexistro de incidentes e eventos desenvolvida polo Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade como parte da Estratexia en Seguridade de Pacientes para o Sistema Nacional de Saúde.

O obxectivo do SiNASP é mellorar a seguridade dos pacientes para partir da análise de situacións, problemas e incidentes que produciron, ou poderían producir, dano aos pacientes. A énfase principal do sistema está na aprendizaxe para a mellora. Esta implantado na XXIAC desde o ano 2010.