h1

O Grupo Coordinador da Estratexia de Hixiene de Mans, formado por representantes de todas as Comunidades Autónomas, consensuou unha batería de indicadores para avaliar a implantación e adherencia as recomendacións para a hixiene de mans da OMS, liña de traballo incluída na estratexia de mellora da Seguridade do Paciente do Plan de Calidade do SNS, Plan de Calidade do Servizo Galego de Saúde e a Xerencia de Xestión Integrada de A Coruña, dende o ano 2009 ten implantado un programa de formación, avaliación e auditorías de cumprimento da hixiene de mans a través de diversos programas deseñados polo grupo de hixiene de mans, comité dependente da comisión de calidade e seguridade de pacientes.


https://www.seguridaddelpaciente.es/es/proyectos/financiacion-estudios/programa-higiene-manos/