h1

Dentro da área cirúrxica realízase formación en Seguridade do Paciente Cirúrxico dentro dos programas de seguridade implantados e levan a cabo estratexias de mellora da seguridade como o enchemento da listaxe de verificación cirúrxica, a disposición dos equipos cirúrxicos de cirurxía con ingreso, CMA e cirurxía menor, monitoraxe dunha profilaxe antibiótica adecuada, identificación de melloras na seguridade da cirurxía, protocolización e estandarización dos procesos asistenciais cirúrxicos, mellora da seguridade do medicamento na área cirúrxica e participamos no programa infección cirúrxica zero.


https://infeccionquirurgicazero.es/é/