h1

A Axencia de Calidade do Sistema Nacional de Saúde, en colaboración coa OMS, puxo en marcha proxectos para a prevención das infeccións en pacientes críticos. A través do Servizo Galego de Saúde, a Xerencia de Xestión Integrada da Coruña participa en todas as súas unidades de críticos nos programas de prevención activos, con prácticas seguras de efectividade demostrada que promovan unha cultura de seguridade na atención aos pacientes.


https://www.seguridaddelpaciente.es/es/proyectos/financiacion-estudos/proxectos-tolerancia-zero/