h1

A Xerencia de Xestión Integrada da Coruña está  integrada e participa no Sistema de Seguridade do Paciente e Xestión de Riscos Sanitarios do Modelo Corporativo de Xestión Integrada da Calidade do Servizo Galego de Saúde.