h1

 • Comisión de calidade e núcleo de seguridade do paciente e xestión de riscos clínicos
 • Comisión de tecidos e tumores
 • Comisión de mortalidade
 • Comisión de infección e política antimicrobiana
 • Comisión de farmacia e terapeútica
 • Comité de transfusión e hemoderivados
 • Comisión de nutrición e dietética
 • Comisión de dor
 • Comisión de documentación clínica
 • Comité de garantía e control de calidade en radiodiagnóstico (protección radiolóxica)
 • Comisión de investigación
 • Comité de ética asistencial
 • Comisión docencia
 • Comisión de coidados e protocolos de enfermaría
 • Comisión humanización e participación cidadá
 • Comisión de lactancia
 • Comité de coidados paliativos

 

Documentos relacionados Documentos relacionados