h1

Empresa

XERENCIA DE XESTIÓN INTEGRADA A Coruña, SERVICIO DE FARMACIA

Certificado

ER-0363/2005

Norma

UNE-EN ISO 9001:2015

Alcance

A prestación dos servizos de:

  • Xestión farmacoeconómica (información farmacoeconómica e seguimento orzamentario), dispensación e distribución de medicamentos, monitoraxe farmacocinética, información farmacoterapéutica, elaboración de nutrición parenteral e dispensación de nutrición enteral, farmacotecnia (elaboración de fórmulas maxistrais, preparados oficinales, mesturas intravenosas e dosificación de citostáticos), farmacovixilancia, impartición de docencia e prácticas tuteladas a estudantes de farmacia, formación profesional e residentes en farmacia hospitalaria e, a realización de proxectos de investigación no campo das ciencias farmacéuticas.
  • Atención farmacéutica a pacientes hospitalizados, ambulantes, consulta externa.Atención farmacéutica a pacientes hospitalizados, ambulantes, consulta externa.
  • Residencia sociosanitaria.Residencia sociosanitaria.