h1

Empresa

XERENCIA DE XESTIÓN INTEGRADA A Coruña, LABORATORIOS DO COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO A Coruña (CHUAC)

Certificado

ER-1005/2004

Norma

UNE-EN ISO 9001:2015

Alcance

  • A realización de análises clínicas nas áreas de hematimetría, hemostasia (coagulación) e bioquímica (análises de sangue e líquidos biolóxicos).
  • A realización de análise por citometría de fluxo no servizo de hematoloxía.
  • A recepción, preparación e distribución de mostras ás distintas áreas e servizos dos laboratorios. Revisión dos catálogos, control do transporte e contacto cos puntos de extracción periféricos.
  • O rexistro e xestión administrativa das solicitudes das distintas áreas/servizos dos laboratorios. Xestión de citas, axendas e incidencias.