h1

Empresa

XERENCIA DE XESTIÓN INTEGRADA A Coruña, LABORATORIOS DO COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO A Coruña (CHUAC)

Certificado

ER-1005/2004

Norma

UNE-EN ISO 9001:2015

Alcance

  • A recepción, preparación e distribución de mostras ás distintas áreas e servizos dos laboratorios. Revisión dos catálogos, control do transporte e contacto cos puntos de extracción periféricos.
  • O rexistro e xestión administrativa das solicitudes das distintas áreas/servizos dos laboratorios. Xestión de citas, axendas e incidencias.
  • O estudo microbiolóxico das mostras nas áreas de urocultivos, seroloxía, viroloxía, xenital, bacterioloxia xeral, dixestivo.
  • Estudo microbiolóxico das mostras nas áreas de: técnicas rápidas (LACM) e hemocultivos, multirresistentes, identificación maldi, bacterioloxía xeral, micobacterias, fungos, control ambiental, respiratorio e diagnóstico xenómico.