h1

Presidenta

López Rico, Mª Rosario (Alergoloxía/Xefa de estudos FSE)

 

Vicepresidente

Solar Boga, Alfonso (Titor de Pediatría (Coordinador docencia pregrado))

 

Secretario

Calvo García, José Angel (Área de Docencia)

 

Representante da dirección

Fernández Nistal, Javier (Dirección de RRHH)

 

Vogais

Calvo López, Ricardo (Titor MFeC no ámbito hospitalario)

Camino Caballero, Francisco (Titor Radiodiagnóstico (Servizos centrais))

Contreras Sánchez, Marta (Residente Medicina interna (HUAC))

Díaz del Valle, Juan Carlos (Titor UDM Saúde mental)

Fandiño Orgeira, José Manuel (Xefe do servizo de Urxencias)

Iglesias Díaz, Cristina (Xefa de estudos MFeC)

Maté Martín, Diego (Residente Cirurxía plástica (Área cirúrxica))

Mera Gallardo, Lucas (Residente Psiquiatría (Hospital de Oza))

Mosteiro Pereira, Fernando (Titor Área críticos)

Palomares López, Ana (Residente MFeC)

Pérez Sousa, María Celia (Titora Neuroloxía (Área médica))

Pérez Tato, Helena (Residente Pediatría (HTH))

Rodríguez-Rivera García, Javier (Uroloxía)

Rei Serra, María Teresa (Presidenta da subcomisión de docencia de enfermería)

Roca Mahía, Marcos (Residente EIR Pediatría)

Romay Cousido, Gabriela (Titora Cirurxía xeral (Área cirúrxica))

Tomás Carmona, María del Mar (Investigación (Coordinadora programa de formación en investigación en FSE))

Vázquez Barro, Juan Carlos (Xefe servizo ORL/Coordinador docencia pregrado)

Vázquez Rodríguez, José Manuel (Xefe do servizo de Cardioloxía/I+D+I)