h1

Presidente/a

Hermida Porto, Leticia (HADO)


Secretario/a

López Pérez, Rosa María (Anestesioloxía e Reanimación)


Representante da dirección

Olveira Lorenzo, Clara (Subdirección de Calidade Asistencial​)


Vogais

Albiñana Pérez, M.ª Sandra (Farmacia)

Carral Roura, Nicolás (Cirurxía Maxilofacial)

de la Iglesia López, Aurora (ANR - Unidade da dor)

Delgado Campos, Antonio (Urxencias)

Formigo Couceiro, Jacobo (Rehabilitación)

García González, Josefina (Otorrinolaringoloxía)

García Pose, Araceli (Pediatría)

García Trigo, Beatriz (Urxencias)

Oreiro Villar, Natividad (Reumatoloxía)

Pazos González, María Goretti (Oncoloxía)

Quintana Tustain, Sara (Xinecoloxía)

Serra Colmenar, Mª Belén (Unidade da dor)

Veras Castro, Ramón (Atención Primaria - SAP San Xosé)