h1

Presidente

​Rodríguez Vázquez, Pastora (Dirección de procesos de soporte)

 

Vicepresidenta

Andón Saavedra, Concepción (Resp. Servizo de Transfusión CHUAC)

 

Secretaria

Vieitez Carrazoni, Sonia (Servizo de transfusión)

 

Vogais

Alvarez Refojo, Felisa (Xefa do Servizo de Anestesia)

Figueira Moure, Alicia (Anestesia)

Galeiras Vázquez, Rita (Medicina Interna UCI 5ª)

Gómez Pasantes, Dora (Cirurxía Xeral)

González Martínez, José Antonio (Quirófano Cirurxía Cardíaca)

González Piñeiro, Sara (Farmacia)

Maira Castiñeiras, Mª Josefa (Servizo Transfusión)

Suárez López, Francisco (Dixestivo)

Sueiro Sierra, Mª Victoria (Servizo Urxencias)

Veiga López, María (Servizo Obstetricia e Xinecoloxía)

Vilariño López-Barranco, Pilar (Servizo de Anxioloxía e Cirurxía Vascular)

Rodríguez Parga, Isabel (Supervisora Servizo de Transfusión)