h1

Presidente

​Acevedo Prado, Antonio (Director de Procesos de Soporte)

 

Vicepresidenta

Andón Saavedra, Concepción (Hematoloxía-Hemoterapia)

 

Secretaria

Vieitez Carrazoni, Sonia (Banco de Sangre)

 

Vogais

Adelantado Pérez, María (Responsable ADOS)

Alvarez Refojo, Felisa (Servizo de Anestesia)

Figueira Moure, Alicia (Anestesia)

Galeiras Vázquez, Rita (Medicina Interna UCI 5ª)

González Martínez, José Antonio (Quirófano Ciruxía Cardíaca)

González Piñeiro, Sara (Farmacia)

Goyanes López, Mª Jesús (Servizo dixestivo)

Maira Castiñeiras, Mª Josefa (Servizo Transfusión)

Pensado Castiñeiras, Alberto (Anestesia)

Rivas Polo, Jose Ignacio (Servizo Cirurxía Xeral)

Suárez López, Francisco (Dixestivo)

Sueiro Sierra, Mª Victoria (Servizo Urxencias)

Veiga López, María (Servizo Obstetricia e Xinecoloxía)

Vilariño López-Barranco, Pilar (Servizo de Anxioloxía e Cirurxía Vascular)