h1

Presidente

​Míguez Rey, Enrique (Medicina Interna-Infecciosas)

 

Secretario

Alemparte Pardavila, Enrique (Coidados Intensivos)


Representante da dirección 

Marcos Rodriguez, Pedro Jorge (Subdirector de Procesos Asistenciais da Área Médica)


Vogais

Aller Rodriguez, Marcos (Uroloxía)

Blanco Aparicio, Marina (Neumoloxía)

Bou Arevalo, Germán (Microbioloxía)

Casariego Ricoy, Fátima (Urxencias)

De la Fuente González, César (Traumatoloxía)

Freire González, Mercedes (Reumatoloxía)

González Rivera, Iria (UCI - Pediátrica)

Gutiérrez Urbón, José Mª (Farmacia)

López Salgado, Marta (Xinecoloxía e Obstetricia)

Mosquera Pardo, Marta Mª (Medicina Preventiva)

Pereira Rodríguez, María José (Xefa do Servizo de Medicina Preventiva)​

Rey Rilo, Mª Teresa (Anestesia e Reanimación)

Varela Gómez, Mª Rosario (Hematoloxía)


Pérez Dalí, Alba (MIR)