h1

Empresa

XERENCIA DE XESTIÓN INTEGRADA A Coruña, LABORATORIOS DO COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO A Coruña (CHUAC)

Certificado

ER-0327/2020

Norma

UNE-NISO 9001:2015

Alcance

  • O rexistro, procesamento, almacenamento e cesión de mostras biolóxicas concibidas con fins diagnósticos ou de investigación biomédica en réxime de biobanco.